اطلاعات تکمیلی   

برخی از دوستان علاقه مند به رشته مهندسی و مدیریت ساخت در خصوص میانگین یادرصد قبولی در کنکور برای این رشته یا امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری و غیره سوالاتی پرسیده بودند که در این قسمت سعی می کنم به برخی از این سوالات پاسخ دهم :

١.همانطور که می دانید در دانشگاه های دولتی تنها دانشگاه امیر کبیر - علم و صنعت- و تهران این گرایش را در مقطع کارشناسی ارشد عمران ارائه می کنند که میانگین درصدقبولی در کنکور کارشناسی ارشد برای این رشته حدود ۴۵درصد و رتبه زیر ١۵٠می باشد.(البته این اطلاعات تقریبی است و معمولا بین ١٠ الی ٢٠ درصد بسته به سختی آزمون جابجا خواهد شد.)در ضمن امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری این رشته در حال حاضر در دانشگاه امیر کبیر هر ساله و علم و صنعت برخی سالها وجود دارد.در نهایت به نظر  من هر چند امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تهران در این رشته وجود ندارد اما به نظر اساتید ارائه دهنده این گرایش در دانشگاه تهران به نسبت دو دانشگاه دیگر بهتر هستند و نظر شخصی من اول تهران بعد امیر کبیر یا علم و صنعت.

 ٢.در دانشگاه آزاد این گرایش در واحدهای تهران علوم و تحقیقات و شوشتر ارائه می شود که میانگین قبولی در آنهاحدود ٣۵ برای تهران و ٢۵ برای شوشتر و نمره به ترتیب  بالای۶۵٠٠و۵۵٠٠ می باشد.همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری هنوز در دانشگاه های آزاد در کشور فراهم نشده و لی به نظر این موقعیت در دانشگاه علوم و تحقیقات تا ٣ سال آینده فراهم خواهد شد.

اما در مورد رشته مدیریت پروژه و ساخت که در دانشگاه تربیت مدرس شهید بهشتی و تهران ارائه می شود امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس (بر خی از سالها)و شیهد بهشتی در سال جدید وجود دارد.

لینک
شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٧ - نوید مرندی