معرفی چند وبلاگ در ارتباط با رشته مدیریت پروژه و مدیریت ساخت و کنکور ارشد   

http://olom-tahghighat.blogfa.com

http://technologymemari.blogfa.com

http://modiriat-sakht.blogfa.com

http://projectmanagement88.blogfa.com

لینک
شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۸ - نوید مرندی